Neleisk niekam, kad gesintų tavo spindesį,..

Neleisk niekam, kad gesintų tavo spindesį,..